onsdag, december 12, 2007

Stoppa avrättningarna av minderåriga i Iran

Pressmeddelande
Stockholm 12 december 2007

Stoppa avrättningarna av minderåriga i Iran
- Det av yttersta vikt att Sverige reagerar med kraft emot avrättningarna i Iran, som eskalerat i antal under president Ahmadinejad. Inte sedan 1984 har så många avrättningar utförts i landet och siffror visar att minst 118 personer har avrättats i landet, enbart sedan i somras. Särskilt oroande är avrättningar av personer som begått brott som minderåriga.

Det säger Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot i utrikesutskottet, i en kommentar till de senaste avrättningar i Iran.
- Nyligen avrättades Makwan Moloudzadeh som dömdes till döden för brott som han ska ha begått som 13-åring. Makwan Moloudzadeh avrättades trots att brottsoffren tagit tillbaka anklagelserna om våldtäkt. Det är särskilt bekymrande att Iran i år även utökat det redan stora antalet avrättningar, till att även gälla brott begångna av barn, ett tydligt brott emot FN:s konvention om barnets rättigheter, fortsätter Gustafsson.
- Iran idag präglas av brist på mänskliga rättigheter, demokrati och öppenhet. Människor förföljs, pryglas på gatorna och avrättas för att man bryter mot så kallade sedlighetslagar, för att man byter religion, för att man kritiserar regimen. Och samtidigt som man underblåser terrorism och fundamentalism i grannländer och andra länder i regionen, så hotar man länder med att ”utradera dem från kartan” och motsätter sig FN och övriga världssamfundets begäran till insyn i anrikningen av uran som nu pågår i industriell skala. Jag förväntar mig att Sveriges utrikesminister Carl Bildt verkar kraftfullt inom EU för en förändring av situationen i landet, avslutar Gustafsson.

måndag, december 10, 2007

Låt oss satsa på en "vit" Lucia i år!

Luciadagen närmar sig med stormsteg och snart är morgonen här då vi får njuta av vacker sång, goda lussebullar, pepparkakor och massor av levande ljus. Tyvärr har Lucia även en mörkare baksida. Kvällen innan konsumerar ungdomar stora mängder alkohol. För många innebär Luciatraditionen en natt man helst vill glömma. Grupptrycket är en realitet och gör att många unga dricker trots att de egentligen inte vill. Det är här vi vuxna kan och måste ta vårt ansvar och visa på ett alternativ. Det är naturligtvis fullt möjligt att ha roligt och ändå vara vid sina sinnens fulla bruk. Vi kan ta ställning för en ”vit” lucia, att vi firar denna fina tradition med sång, glädje, ljus och fika istället för med alkohol och andra droger. Vi har möjlighet att göra skillnad för våra ungdomar genom vårt engagemang, vår tid och våra egna vanor. Fira en vit lucia i år!

fredag, december 07, 2007

Vad är socialdemokraternas recept för fler jobb?

Publicerad i SLA 7/12 -07

Regeringens politik ger resultat! Under det senaste året (oktober 2006 till oktober 2007), har utanförskapet minskat med 164 000 personer. Som jämförelse kan nämnas att under s-regeringens sista år (oktober 2005 till oktober 2006) minskade utanförskapet med bara 1 862 personer.

Man skulle ju med detta facit i hand kunna fråga sig om socialdemokraterna kommit till insikt om att deras jobbpolitik varit ett stort misslyckande och att det krävs en annan politik. Spåren av en sådan omprövning är få för att inte säga närmast obefintliga.

Socialdemokraternas budgetmotion för 2008 innehåller inte mycket för att skapa fler jobb, tvärtom visar beräkningar från finansdepartementet att socialdemokraternas politik skulle ge 60 000 färre jobb på sikt. Socialdemokraterna vill höja skatten på arbete med totalt 21 miljarder kronor under 2008. För de med låga inkomster innebär det höjningar på mellan 300 och 400 kronor i månaden. En lokalvårdare skulle få en skattehöjning med 300 kronor och en polis en höjning med 400 kronor för att ta två exempel. Socialdemokraternas recept för att minska utanförskapet verkar även fortsättningsvis vara olika bidrag, åtgärder och utbildningsinsatser trots att vi befinner oss i en högkonjunktur och trots denna politiks tidigare misslyckanden.

Socialdemokraterna skulle också, om de hade makten, slopa skattelättnaderna för vissa tjänsteföretag som är en bransch med stor potential att växa och ge upphov till nya jobb. Dessutom skulle plusjobben återinföras som är anställningar som inte omfattas av LAS, lagen om anställningsskydd.

Vi kristdemokrater anser att vi ska föra en politik som utgår från att människor kan och vill arbeta. Då gäller det att inte låsa in människor i olika åtgärder och bidrag först och främst utan skapa möjligheter för enskilda. Det handlar om att arbetsförmedlingen ska koncentrera sig på att förmedla jobb – inte åtgärder och att vi måste se varje person som en tillgång. Vi tycker också att det ska löna sig att gå från bidrag till arbete och är oerhört glada och stolta över att låginkomsttagare fått mer pengar över i plånboken.

Socialdemokraterna talar och talade mycket om rättvisa. Men vad är detta tal egentligen värt? Under socialdemokraternas tid vid makten ökade andelen fattiga hushåll kraftigt och kvinnor drabbades särskilt hårt. 1 500 000 människor gick inte till jobbet eller jobbade mindre än de skulle vilja. 140 förtidspensionärer tillkom varje dag i 12 års tid. Om ni socialdemokrater inte är nöjda med det ni åstadkom då, vad vill ni egentligen göra för att inte upprepa samma misstag? Förslagen lyser med sin frånvaro.